Footsteps

„Footsteps” is an emotional and personal journey to the land of vanishing into oblivion, to a place that is tormented generations resulting spectrum dam on the river Skawa. Construction is progressing slowly but surely disappearing forever homes at the expense of green orchards and fields. Unreal reality of disappearing in the darkness. Blurred memories, mixed voices fade colors …


„Ślady” to emocjonalna i osobista podróż do krainy odchodzącej w niebyt, do miejsca, które od pokoleń dręczone jest widmem powstającej zapory na rzece Skawie. Budowa powoli ale konsekwentnie postępuje kosztem znikających bezpowrotnie domostw, zielonych sadów i pól. Nierealna rzeczywistość znikająca w mroku. Zacierają się wspomnienia, mieszają głosy, gasną kolory…