Bio

Radek Jaworski – fine art photographer, lives and works in Warsaw. Member of Association of Polish Art Photographers – ZPAF. Graduated from Cultural Studies at the Warsaw School of Social Sciences and Humanities in Warsaw and from the Warsaw School of Photography. The diploma photography work with the title „Christ of Katyń” was supervised by Wojciech Prażmowski in Creative Photography atelier.
Photoreporter of „FORUM” Polish Photography Agency.
He cooperates with various publishing houses, such as artistic, tourist and encyclopedic. Author of the photo to the postage stamp issued by the Polish Post in 2010 to celebrate the Year of F. Chopin. His photographs are in private collections in Poland and abroad e.g. in Germany, Spain, The Republic of South Africa and the USA.

Awards
2001 – METROPOL newspaper contest „My Warsaw”; honourable mention
2011 – WPROST monthly contest „Moments that combine„; second prize

Exhibitions
1995 – „Lwow” – Wrocław, Pod Kalamburem
2013 – „About Me, about You, about Us” – Warsaw Relax Cafe Bar. Group exhibitions
2013 – „Scream of Silence” – Bielsko-Biała, Regionalny Ośrodek Kultury
2013 – „Scream of Silence” – Oświęcim, Oświęcimskie Centrum Kultury
2016 – „XIX Bienniale Mountain Photography” – Group Exhibition
2016 – „Quiet Cities – Warsaw” – Warszawa, Relax Cafe Bar
2016 – „Quiet Cities – Warsaw” – Mucharz, Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
2017 – „Mucharz, solo exhibition „Quiet Cities – Warsaw” during an action of Great Orchestra of Christmas Charity
2017 – „Warsaw – 'Quiet City’ ” durning „7 FotoArtFestival, Diasshow’17” – Bielsko Biala, Wyzsza Szkoła Administracji
2018 – „On the mountain trail” during „XXV Alpine Film Review” – Museum of Sports and Tourism
2018 – „On the mountain trail” during „Long Night of Museums” – Polish Olympic Committee
2018 – „On the mountain trail” – Museum of Sports and Tourism, Polish Olympic Committee.
2018 – „XX Biennale Mountain Photography” „Spaces – a set of photos” – Group Exhibition.
2019 – „Landscape – Snow” – durning „8 FotoArtFestival, FotoOpen’19” – Bielsko Biala
2019 – Slideshow „Landscape – Snow” – durning „8 FotoArtFestival, DiasShow’19” – Bielsko Biala
2020 – „On the mountain trail” – Museum of Sports and Tourism in Karpacz
2021 – „On the mountain trail” – Museum Gerhart Hauptmann House in Jagniątków
2021 – Slideshow „Footsteps” – during Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego 2021
2021 – „On the mountain trail” – „Stacja Kultury” – Świeradów-Zdrój

Publishing/Books
2013 – photographic album „Scream of Silence”, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2013

Other
2017 – Member of the jury of the competition „Wisła w obiektywie” organized by Museum of Sports and Tourism in Warsaw, Poland.


Radek Jaworski – artysta fotograf, członek Związku Polskich Artystów Fotografików – ZPAF. Absolwent Kulturoznawstwa w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W 2010 roku ukończył Warszawską Szkołę Fotografii dyplomem „Chrystus Katyński” w pracowni Fotografii Kreacyjnej Wojciecha Prażmowskiego.
Fotoreporter Polskiej Agencji Fotografów „Forum”.
Publikuje w prasie codziennej oraz w wydawnictwach artystycznych, krajoznawczych i encyklopedycznych. Jest autorem fotografii do znaczka pocztowego, wydanego przez Pocztę Polską w 2010 z okazji „Roku Chopinowskiego”. Fotografie autorstwa Radka Jaworskiego znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce i zagranicą.

Nagrody i Wyróżnienia
2001 – Konkurs gazety Metropol „Moja Warszawa”; wyróżnienie
2011 – Konkurs miesięcznika WPROST „Chwile które łączą„; druga nagroda

Wystawy indywidualne i zbiorowe
1995 – „Lwów” – Wrocław, Pod Kalamburem
2013 – „O mnie, o Tobie, o Nas” – Warszawa, Relax Cafe Bar. Wystawa Zbiorowa
2013 – „Krzyk Ciszy” – Bielsko-Biała, Regionalny Ośrodek Kultury
2013 – „Krzyk Ciszy” – Oświęcim, Oświęcimskie Centrum Kultury
2016 – „XIX Biennale Fotografii Górskiej” – Wystawa Zbiorowa
2016 – „Quiet Cities – Warsaw” – Warszwa, Relax Cafe Bar
2016 – „Quiet Cities – Warsaw” – Mucharz, Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa
2017 – „Quiet Cities – Warsaw” – Mucharz, w ramach 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
2017 – „Warsaw – 'Quiet City’ ” W ramach „7 FotoArtFestivalu, Diasshow’17” – Bielsko Biała, Wyższa Szkoła Administracji
2018 – „Na Górskim Szlaku” w ramach „XXV Przeglądu Filmów Alpinistycznych” – Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
2018 – „Na Górskim Szlaku” w ramach „Nocy Muzeów” – Centrum Olimpijskie
2018 – „Na Górskim Szlaku” – Muzeum Sportu i Turystyki, Centrum Olimpijskie.
2018 – „XX Biennale Fotografii Górskiej” „Przestrzenie – zestaw fotografii” – wystawa zbiorowa
2019 – „Landscape – Snow” – w ramach „8 FotoArtFestival, FotoOpen’19” – Bielsko Biala
2019 – Pokaz „Landscape – Snow” – w ramach „8 FotoArtFestival, DiasShow’19” – Bielsko Biała
2020 –  „Na górskim szlaku” – Muzeum Sportu i Turystyki, Centrum Olimpijskie w Warszawie
2020 – „Na górskim szlaku” – Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu
2021 – „Na górskim szlaku” – Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jagniątkowie
2021 – Slideshow „Footsteps” – w ramach Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego 2021
2021 – „Na górskim szlaku” – „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju

Publikacje książkowe
2013 – Album fotograficzny „Krzyk Ciszy”, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2013

Inne
2017 – członek jury konkursu „Wisła w obiektywie” zorganizowanego przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.